निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल

क्रमांक फोटो नाम पद संपर्क नंबर
1 श्री राजेन्द्र शुक्ला माननीय अध्यक्ष 0755 - 2768722
         
2 श्री गिरिराज किशोर माननीय उपाध्यक्ष 0755 - 2559891
         
3 श्री शिव शेखर शुक्ला प्रबंध संचालक 0755 - 2763393
         
4 श्री किशोर कुमार कन्याल कार्यकारी संचालक 0755 - 2763341